Умови доступу та користування системою навчання та тестування персоналу ™HrAssist.

Умови доступу та користування сайтом HrAssist.

Ці Умови доступу та користування (далі – «Ліцензійний договір», «Ліцензійна угода» «Угода») є публічною офертою щодо укладення Ліцензійної угоди між ФОП РУШАНСЬКИЙ С.М. (далі - Ліцензіар, ФОП РУШАНСЬКИЙ С.М.) та будь-якою фізичною або юридичною особою, (далі — Клієнт), та яка разом з Політикою конфіденційності ( https://hrassist.pro/uk/privacy-policy) регулює порядок доступу та користування Клієнтом програмним забезпеченням (Сервісом) Ліцензіара та надання ним послуг, що визначені цією Угодою. Предметом цієї угоди є надання ФОП РУШАНСЬКИЙ С.М. доступу та права користування Сервісом, який здійснює автоматизоване адміністрування та оптимізацію комплексу процесів рекрутингу та HR, за умови дотримання всіх обмежень і умов використання Сервісу у відповідності з функціональними можливостями та умовами цієї Угоди.

Ця Угода містить всі суттєві умови Ліцензійного договору й відповідно до ст. 638, 641, 642 Цивільного кодексу України у разі прийняття усіх наведених нижче умов та оплати послуг, Клієнт стає особою, що прийняла умови цієї оферти (акцептувала оферту), що є рівноцінним укладенню договору на умовах визначених цією Угодою (офертою). Якщо будь-які умови, визначені цією Угодою не приймаються особою, що має намір використовувати Сервіс, така особа не має права використовувати Сервіс, що надається за цією Угодою.

Реєструючись для використання Сервісу, Клієнт та особи, яким буде надано Клієнтом доступ до його облікового запису (Адміністратор/Користувач) погоджуються дотримуватися умов цієї Угоди.

Визначення термінів.

Сервіс – послуги та продукти (програмне забезпечення), які надаються ФОП РУШАНСЬКИЙ С.М. через веб-сайт, розміщений за адресою: https://hrassist.pro.

Власник — фізична особа підприємець (Ліцензіар), що володіє правами інтелектуальної власності на Сервіс, права доступу та користування яким надаються за умовами цієї Угоди.

Клієнт - фізична особа, ФОП, юридична особа, яка сплатила за користування Сервісом і є власником облікового запису.

Адміністратор – фізична особа, призначена Клієнтом в якості основного адміністративного контакту для прийняття рішень, пов’язаних з управлінням сервісу, відключеннями від сервісу, вирішенням інших технічних питань, яка має повноваження від Клієнта адмініструвати доступ до Сервісу, а також призначати додаткових Адміністраторів/Користувачів. Перша особа, зареєстрована в Сервісі Клієнтом, призначається Адміністратором.

Дані облікового запису – відомості, що зберігає Ліцензіар та які дозволяють ідентифікувати Клієнта, Користувача, Адміністратора, та необхідні для управління й використання Сервісу. Дані облікового запису не містять в собі відомості, що завантажуються (зберігаються) Клієнтом/Адміністратором/Користувачем, які стосуються їх контактів, проектів, задач, подій або інших аналогічних даних тощо.

Контент – будь-яка інформація та матеріали, які Клієнт (через Адміністратора/Користувача) завантажує або публікує в Сервісі.

Конфіденційна інформація – будь-які відомості, що передаються Клієнтом, його Адміністратором та/або Користувачами, включаючи відомості, що вносяться до Сервісу будь-яким можливим способом, а також відомості ФОП РУШАНСЬКИЙ С.М., які вважаються його власністю або комерційною таємницею, прямо чи опосередковано, в будь-якій формі розкриті сторонами після набранням чинності цією Угодою.

Користувач – фізична особа, яка має доступ до Сервісу, наданий Клієнтом або Адміністратором.

Обліковий запис – запис у системі Ліцензіара, що зберігає дані, що дозволяють ідентифікувати Адміністратора/Користувача.

Технічна підтримка – комплекс заходів, що можуть здійснюватися ФОП РУШАНСЬКИЙ С.М. у встановлених ним межах та обсягах з метою забезпечення функціонування Сервісу, включаючи інформаційно-консультаційну підтримку з питань використання Сервісу.

1. Умови користування сервісом. Безпека та доступ.

1.1. Виключно зареєстровані клієнти мають право користуватися Сервісом. Щоб отримати доступ до Сервісу, особи мають надати своє повне ім’я, дійсну електронну адресу та іншу інформацію, що необхідна для реєстрації.

1.2. Для реєстрації Клієнт зобовязується надати правдиву і повну інформацію про себе й Адміністраторів/Користувачів з питань, перелічених у формі реєстрації, та підтримувати цю інформацію в актуальному стані. Якщо Клієнт/Адміністратор надає невірну інформацію або у ФОП РУШАНСЬКИЙ С.М. є підстави вважати, що надана Клієнтом інформація неповна або неправдива, ФОП РУШАНСЬКИЙ С.М. має право на свій розсуд заблокувати або видалити обліковий запис Клієнта/Адміністратора/Користувача, а також повністю або частково заборонити Клієнту/Адміністратору/Користувачу використання Сервісу.

1.3. ФОП РУШАНСЬКИЙ С.М. залишає за собою право в будь-який момент вимагати від Клієнта/Адміністратора підтвердження даних, зазначених при реєстрації, і запитати у зв'язку з цим відповідні документи, неподання яких, на розсуд ФОП РУШАНСЬКИЙ С.М., може бути прирівняне до надання неправдивої інформації та спричинити наслідки, передбачені п. 1.2 цієї Угоди.

1.4. При реєстрації Клієнт вказує свою електронну адресу , яка в подальшому використовується як логін для доступу до Сервісу. Також Клієнт самостійно обирає собі пароль для доступу до облікового запису. ФОП РУШАНСЬКИЙ С.М. має право заборонити використання певних логінів, а також встановлювати вимоги до логіну та паролю (довжина, допустимі символи тощо).

1.5. Клієнт/Адміністратор/Користувач самостійно несуть відповідальність за безпеку (стійкість до вгадування) обраного ними пароля, а також самостійно забезпечують конфіденційність свого пароля.

1.6. Клієнт має забезпечити, щоб кожне ім’я Адміністратора, Користувача використовувалося тільки Клієнтом (в діяльності Клієнта), і не використовувався іншими особами.

1.7. Адміністратор має мати повноваження адміністрування та користування Сервісом від імені Клієнта, а також має право надавати доступ додатковим Адміністраторам/Користувачам. Адміністратор має право деактивувати Користувача, якщо Адміністратор (або Клієнт) бажає припинити доступ до Сервісу цього Користувача.

1.8. У разі припинення Сервісу ФОП РУШАНСЬКИЙ С.М. зв’язується тільки з Клієнтом для видалення відповідних даних облікового запису та надання можливості вивантаження Контенту.

1.9. ФОП РУШАНСЬКИЙ С.М. забезпечує доступ до Сервісу тільки з використанням web - інтерфейсу з дотриманням положень цієї Угоди.

1.10. ФОП РУШАНСЬКИЙ С.М. використовує безпечний метод аутентифікації та доступу до Сервісу, зокрема шляхом керування паролями користувачів та захисту паролів з використанням розумних програм з управління паролями та передачі паролів в зашифрованому вигляді.

1.11. Клієнт несе відповідальність за захист імен Користувачів та паролів або інших кодів, пов’язаних з Сервісом, а також за відповідність Контенту вимогам Закону.

1.12. Клієнт зобов’язується дотримуватись політики та процедур запобігання несанкціонованого використання імен Користувачів та паролів і негайно повідомляє ФОП РУШАНСЬКИЙ С.М. про підозру втрати паролів або їх несанкціонованого використання третіми особами.

1.13. ФОП РУШАНСЬКИЙ С.М. повідомляє Клієнта про будь-які дії/події, які, на погляд ФОП РУШАНСЬКИЙ С.М. може призвести або призвело до несанкціонованого доступу, розкриттю, використанню та пошкодженні Контенту Клієнта.

1.14. У випадку порушення безпеки та порядку аутентифікації, доступу до Сервісу, ФОП РУШАНСЬКИЙ С.М. співпрацює з Клієнтом з метою встановлення причини порушення та виявлення зміненого Контенту, а також надає допомогу Клієнту в розслідуванні та запобіганні повторного порушення.

1.15. ФОП РУШАНСЬКИЙ С.М. проводить заходи щодо захисту Контенту та його надійного збереження з урахуванням технологічного розвитку та вартості реалізації таких заходів.

1.16. Клієнт (Адміністратор, користувачі Клієнта) зобов’язується не здійснювати самостійно і не дозволяти іншим особам здійснювати таку діяльність:

  • надавати доступ до Сервісу (Сервіс) в прокат, оренду або у тимчасове користування;
  • використовувати Сервіс шляхом трансляції на Інтернет-сайтах, як на комерційній, так і на не комерційній основі;
  • здійснювати модифікації Сервісу, його дизайну і зовнішнього вигляду;
  • створювати умови для використання Сервісу особами, які не мають особистих прав на доступ та права користування Сервісом, окрім Користувачів Клієнта;
  • випускати у світ (опубліковувати) будь-які фрагменти і складові частини Сервісу, в тому числі надаючи іншим особам можливість їх копіювання;
  • намагатися обійти технічні обмеження в Сервісу;
  • передавати права на використання Сервісу третім особам.

2. Ліцензійні умови.

2.1. Сервіс є обєктом авторських та інтелектуальних прав ФОП РУШАНСЬКИЙ С.М., які регулюються і захищені законодавством України про інтелектуальну власність і нормами міжнародного права.

2.2. Алгоритми роботи Сервісу та його вихідні коди (у тому числі їх частини) є комерційною таємницею ФОП РУШАНСЬКИЙ С.М.. Будь-яке їх використання або використання Сервісу в порушенні умов цієї Угоди розглядається як порушення прав ФОП РУШАНСЬКИЙ С.М. і є достатньою підставою для відмови від цієї Угоди та позбавлення Клієнта наданих за цією Угодою прав.

2.3. ФОП РУШАНСЬКИЙ С.М. гарантує, що володіє всіма необхідними за цією Угодою правами для надання їх Клієнту.

2.4. Клієнту надається невиключна, невідчужувана, обмежена ліцензія на доступ та користування Сервісом. Клієнту надається право розміщення свого Контенту та користування функціональними можливостями Сервісу в обсягах, визначених обраним Тарифом.

2.5. ФОП РУШАНСЬКИЙ С.М. не переглядає та не здійснює перевірку Контенту, що розміщується Клієнтом.

2.6. Клієнт зобов’язується ознайомити Адміністраторів/Користувачів зі змістом цієї Угоди й забезпечити дотримання ними її положень. Клієнт несе відповідальність за дії/бездіяльність Адміністраторів/Користувачів під час використання Сервісу, в тому числі за розкриття/видалення Контенту і розкриття/розповсюдження Конфіденційної інформації.

2.7. Клієнт не має права копіювати, перепродавати, або будь яким іншим чином відтворювати чи відчужувати Сервіс. Клієнт/Адміністратори/Користувачі зобов’язуються не використовувати доступ до Сервісу або будь-якій частині Сервісу, за винятком власної (внутрішньої) діяльності Клієнта.

2.8. Ця Угода не дає Клієнту (Адміністраторам, Користувачам) жодного права на використання будь-яких товарних знаків, логотипів, імен доменів та інших об'єктів виключних прав, що використовуються ФОП РУШАНСЬКИЙ С.М. під час пропонування Сервісу. Клієнт зобов’язується використовувати Сервіс таким чином, щоб не розповсюджувати відомості, що не відповідають дійсності та які можуть викликати помилкове уявлення про власника Сервісу або послуги та продукти, які надаються ФОП РУШАНСЬКИЙ С.М. через веб-сайт, розміщений за адресою: https://hrassist.pro.

2.9. Клієнт не має права завантажувати, публікувати, передавати, зберігати, розповсюджувати через Сервіс (або безпосередньо на Сервіс) віруси, комп’ютерні програми, які самі відтворюються і містять будь-які руйнівні коди, віруси або інше шкідливе програмне забезпечення.

2.10. ФОП РУШАНСЬКИЙ С.М. залишає за собою право в будь-який час на власний розсуд вчинити будь-які дії, які вважає необхідними відносно Контенту, який порушує умови цієї Угоди, включаючи його видалення.

2.11. ФОП РУШАНСЬКИЙ С.М. залишає за собою право в будь-який час додавати, змінювати або припиняти, тимчасово або повністю будь-які функціональні можливості Сервісу, з повідомленням Клієнта або без повідомлення.

2.12. ФОП РУШАНСЬКИЙ С.М. залишає за собою право тимчасово призупинити доступ до Сервісу з метою обслуговування, ремонту або встановлення оновлень. ФОП РУШАНСЬКИЙ С.М. має право тимчасово призупинити доступ до Сервісу в умовах, які вимагають невідкладних дій для захисту Сервісу. ФОП РУШАНСЬКИЙ С.М. здійснює всі розумні засоби та способи, щоб мінімізувати оперативні призупинення роботи Сервісу.

2.13. Клієнт має право на регулярній основі зберігати весь власний Контент на сторонніх та самостійно обраних сервісах (хмарних, локальних тощо), використовуючи для цього відповідні технічні засоби та інструменти, не порушуючи при цьому прав інтелектуальної власності ФОП РУШАНСЬКИЙ С.М..

3. Оплата, зміна права доступу та користування сервісом.

3.1. За користування Сервісом Клієнт сплачує плату на умовах, викладених нижче.

3.2. Всі платежі не включають ПДВ та інші податки з продажу, які Клієнти погоджуються сплачувати відповідно до Закону та при умові, якщо вони включені у рахунок-фактуру.

3.3. Оплата за права користування Сервісом здійснюється Клієнтом в безготівковому порядку, шляхом перерахуванням коштів на поточний рахунок ФОП РУШАНСЬКИЙ С.М.. Зараховані грошові кошти, відображаються в особистих кабінетах на сайті https://hrassist.pro

3.4. Оплата за користування Сервісом здійснюється за допомогою платіжних систем через сайт https://hrassist.pro. Певні засоби оплати можуть передбачати комісію за перерахування коштів та/або конвертацію валют.

3.5. Розмір оплати за користування Сервісом, що пропонується ФОП РУШАНСЬКИЙ С.М. залежать від обраного Клієнтом тарифу на сайті https://hrassist.pro.

3.6. Платежі не підлягають поверненню.

3.7. ФОП РУШАНСЬКИЙ С.М. має право в односторонньому порядку змінювати вартість Тарифів за користування Сервісом, шляхом розміщення (опублікування) таких змін на https://hrassist.pro. Такі зміни набувають чинності з моменту їх опублікування, якщо інший строк та порядок набуття чинності таких змін не обумовлений при їх опублікуванні.

4. Строк дії угоди і припинення права доступу та користування сервісом.

4.1. Строк дії цієї Угоди починає свій перебіг з моменту акцептування цієї оферти і діє поки використання Сервісу не буде припинено.

4.2. Будь-яка сторона цієї Угоди має право її розірвати у будь-який час, шляхом письмового повідомлення другої сторони.

4.3. ФОП РУШАНСЬКИЙ С.М. має право у разі порушення Клієнтом умов цієї Угоди, в односторонньому порядку розірвати цю Угоду, повідомивши про це Клієнта за один робочий день до передбаченої дати такого розірвання, без наступних виплат будь-яких компенсацій Клієнту, пов'язаних із зазначеним розірванням.

4.4. Якщо Клієнт має намір скасувати своє право доступу та користування Сервісом або анулювати обліковий запис, Клієнт (або Адміністратор) має можливість це зробити від свого імені в будь-який час, використавши для цього відповідні функції Сервісу. Припинення права доступу та користування Сервісом або анулювання облікового запису іншим чином не допускається.

4.5. Клієнт має видалити весь власний Контент із Сервісу до припинення дії цієї Угоди. ФОП РУШАНСЬКИЙ С.М. має право, на свій розсуд, видалити або знищити весь Контент, який зберігається в Сервісі, через 14 (чотирнадцять) календарних днів після припинення Угоди або припинення права доступу та користування Сервісом. ФОП РУШАНСЬКИЙ С.М. не зобов’язується повідомляти Клієнтів про видалення їх Контенту після припинення Угоди або права доступу та користування Сервісом. ФОП РУШАНСЬКИЙ С.М. не несе відповідальності перед Клієнтом або будь-якими Користувачами за видалення Контенту відповідно до цієї Угоди.

4.6. У разі припинення Сервісу з будь-якої причини Клієнт матиме 14 (чотирнадцять) днів для перенесення Контенту в інше місце до його видалення. ФОП РУШАНСЬКИЙ С.М. може надавати доступ Клієнту до його Контенту після припинення Угоди або припинення права доступу та користування Сервісом на платній основі.

5. Конфіденційна інформація. Захист персональних даних.

5.1. Кожна сторона погоджується визнавати всю Конфіденційну інформацію як конфіденційну та не використовувати й не розкривати її за винятком випадків, коли це необхідно для виконання цієї Угоди.

5.2. Клієнт, який в розумінні Закону України «Про захист персональних даних» діє як власник персональних даних або одержувач, і розпорядник відносно своїх контактів (працівників, клієнтів, замовників, кандидатів тощо) – суб’єктів персональних даних та ФОП РУШАНСЬКИЙ С.М. зобов’язуються дотримуватися вимог вказаного Закону щодо обробки персональних даних (у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем).

5.3. Клієнт, приймаючи цю Угоду гарантує, що має всі законні підстави збирати, реєструвати, накопичувати, зберігати, адаптувати, змінювати, поновлювати, використовувати та поширювати (розповсюджувати, передавати), знеособлювати, знищувати персональні дані та інші відомості, що складають зміст Контенту, з використанням Сервісу.

5.4. ФОП РУШАНСЬКИЙ С.М. вживає заходи щодо забезпечення, збереження та нерозповсюдження персональних даних і протидії несанкціонованої їх обробки, втрати або знищення. ФОП РУШАНСЬКИЙ С.М. діятиме тільки за дорученням Клієнта відносно персональних даних, які були оброблені ФОП РУШАНСЬКИЙ С.М..

6. Відповідальність.

6.1. За порушення умов цієї Угоди настає відповідальність, передбачена законодавством України.

6.2. ФОП РУШАНСЬКИЙ С.М. не несе відповідальності перед Клієнтом/Адміністраторами/Користувачами за будь-які збитки, будь-яку втрату доходів, прибутку, інформації або заощаджень, пов'язаних з використанням або неможливістю використання Сервісу, в тому числі в разі попереднього повідомлення з боку Клієнта/Адміністраторів/Користувачів про можливість таких збитків, або за будь-яким позовом третьої сторони.

6.3. ФОП РУШАНСЬКИЙ С.М. звільняється від відповідальності за невиконання або неналежне виконання цієї Угоди, якщо це відбулося внаслідок зовнішніх обставин та/або дій (бездіяльності) третіх осіб, які (обставини та дії/бездіяльність) знаходяться поза контролем і/або без вини ФОП РУШАНСЬКИЙ С.М..

7. Технічна підтримка.

7.1. ФОП РУШАНСЬКИЙ С.М. здійснює Технічну підтримку Клієнтів/ Адміністраторів/Користувачів, в тому числі з питань, пов'язаних з функціональністю, особливостями експлуатації Сервісу.

7.2. Клієнт/Адміністратори/Користувачі мають право звертатися в службу Технічної підтримки ФОП РУШАНСЬКИЙ С.М. без виплати додаткової винагороди.

7.3. Для здійснення Технічної підтримки ФОП РУШАНСЬКИЙ С.М. має право вимагати від Клієнта/Адміністраторів/Користувачів надання інформації, що стосується даних облікового запису, технічних характеристик обладнання.

7.4. Технічна підтримка Клієнтам з активним доступом до Сервісу надається за контактами вказаними на сайті https://hrassist.pro/uk/contact-us.

8. Інші умови.

8.1. Кожна сторона погоджується виконувати цю Угоду відповідно до законодавства України. Всі спори, що прямо чи опосередковано виникатимуть з цієї Угоди вирішуються відповідно до чинного законодавства України.

8.2. Клієнт зобов’язується відшкодувати ФОП РУШАНСЬКИЙ С.М. збитки, які можуть виникнути внаслідок порушення Клієнтом (його Адміністраторами або Користувачами) зобов’язань, встановлених цією Угодою. ФОП РУШАНСЬКИЙ С.М. негайно повідомляє Клієнта про будь-яку претензію або збитки, які прямо чи опосередковано мають своїм предметом порушення Клієнтом (його Адміністраторами, Користувачами) зобов’язань, встановлених цією Угодою. Клієнт зобов’язується сприяти ФОП РУШАНСЬКИЙ С.М. в захисті від будь-яких претензій, позовів, скарг, які надійшли від третіх осіб, у випадку якщо вони виникли внаслідок порушення Клієнтом (його Адміністраторами або Користувачами) зобов’язань, встановлених цією Угодою.

8.3. Сервіс може бути не сумісний з комп’ютером або іншим обладнанням Клієнта. Сервіс надається ФОП РУШАНСЬКИЙ С.М. «як є». ФОП РУШАНСЬКИЙ С.М. не гарантує будь-які результати, які мав намір досягнути (отримати) Клієнт, використовуючи Сервіс.

8.4. Ця Угода представляє собою повну домовленість між ФОП РУШАНСЬКИЙ С.М. та Клієнтом і регулює використання Клієнтом Сервісу, замінюючи будь-які попередні домовленості між Сторонами (включаючи попередні редакції цієї Угоди).

8.5. ФОП РУШАНСЬКИЙ С.М. має право залучати третіх осіб для підтримання працездатності Сервісу, залишаючись в рамках цієї Угоди відповідальним перед Клієнтом за дії залучених осіб.

8.6. ФОП РУШАНСЬКИЙ С.М. може надати можливість інтеграції Сервісу з продуктами сторонніх постачальників за вибором та на ризик Клієнту. В цьому випадку ФОП РУШАНСЬКИЙ С.М. не несе жодної відповідальності за наслідки такої інтеграції. ФОП РУШАНСЬКИЙ С.М. має право змінювати або припиняти інтеграцію Сервісу з іншими сервісами та продуктами сторонніх постачальників без попереднього повідомлення Клієнта.

8.7. Недоступність Сервісу (в розумінні п. 3.10. цієї Угоди) означає будь-який період часу, що перевищує 25 хвилин, протягом яких Клієнт/Адміністратор/Користувач не може отримати доступ до Сервісу внаслідок відмови служби, за винятком запланованого простою.

8.8 З усіх питань, не врегульованих цією Угодою, Клієнт та ФОП РУШАНСЬКИЙ С.М. керуються чинним законодавством України.

8.10. ФОП РУШАНСЬКИЙ С.М. має право змінювати умови даної Угоди в односторонньому порядку шляхом розміщення зміненого тексту в мережі Інтернет на сайті https://hrassist.pro/uk/terms-and-conditions. У разі внесення ФОП РУШАНСЬКИЙ С.М. змін до умов цієї Угоди, вони набирають чинності з моменту опублікування, якщо інший строк та порядок набуття чинності таких змін до цієї Угоди не обумовлений при їх опублікуванні.

8. Юридична адреса.

Юридична адреса ФОП РУШАНСЬКИЙ С.М.: вул. Шевченко 25, смт Іванівка, Березівський район, Одеська область, Україна, 67200