Політика конфіденційності системи навчання та тестування персоналу HrAssist.

Політика конфіденційності

Ця Політика конфіденційності регулює відносини між ФОП Рушанським С.М. (далі - HrAssist) та будь-якою фізичною особою, самозайнятою особою, підприємцем, юридичною особою (далі - Клієнт) з обробки персональних даних (інформації) під час користуванням сервісом, що надається Клієнту відповідно до Умов доступу та користування сервісом. Політика конфіденційної інформації поширюється на всі данні та інформацію, що отримується від Клієнта/Адміністратора/Користувача під час користування сервісом. Якщо будь-які умови, визначені цією Політикою конфіденційності не приймаються особою, що має намір використовувати Сервіс, така особа не має права використовувати Сервіс.

1. Загальні положення

1.1. Дана Політика конфіденційності розроблена на підставі діючого законодавства України, в тому числі Закону України «Про захист персональних даних».

1.2. Політика конфіденційності діє у відповідності з Умовами доступу та користування сервісом HrAssist («Ліцензійним договором», «Ліцензійна угода»).

1.3. Ознайомлення та погодження з даною Політикою конфіденційності є обов'язковим для отримання права доступу до користування сервісом HrAssist.

1.4. Реєструючись на сайті hrassist.pro, Клієнт підтверджує, що ознайомлений з усіма документами, згаданими вище та даною Політикою конфіденційності. Згода суб’єкта персональних даних (Клієнта) - це добровільне волевиявлення щодо надання дозволу на обробку персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки, надана під час реєстрації в системі шляхом проставлення відмітки про надання дозволу на обробку персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки.

1.5. Обробка персональних даних - будь-яка дія або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем.

1.6. Під час реєстрації Клієнта/Адміністратора/Користувача на сайті hrassist.pro автоматично створюється їх обліковий запис (профіль), що включає ряд персональних даних. Клієнт/Адміністратор/Користувач беруть на себе повну відповідальність за те що введені дані є достовірними, повними та актуальними за змістом.

1.7. Клієнт самостійно обирає пароль під час проходження реєстрації, HrAssist не несе відповідальності за його надійність та за наслідки передання Клієнтом паролю третім особам (Адміністратору/Користувачам). Н HrAssist має право заборонити використання певних логінів, може встановити вимоги (довжина, допустимі символи) щодо формування паролю, проводити шифрування паролів та використовувати програми з управління паролем.

1.8. У випадку, якщо у HrAssist будуть підстави вважати, що надана інформація неповна або неправдива, HrAssist має право на свій розсуд заблокувати або видалити обліковий запис Клієнта/Адміністратора/Користувача, а також заборонити Клієнту/Адміністратору/Користувачу повністю або частково використання сервісу.

1.9. Клієнт несе самостійну відповідальність за розповсюдження даних для доступу до сервісу (ідентифікатори, паролі та ін.), за внесення персональних даних інших осіб (Адміністратора/Користувачів), за зміст контенту, в тому числі за відповідність контенту нормам чинного законодавства.

2. Інформація, яка оброблюється (збирається). Ціль.

2.1. Інформація, яка надається HrAssist може включати:

 • дані, в тому числі дані третіх осіб (Адміністратора/Користувачів): ім’я, дату народження, стать, поштову адресу, електронну пошту, номер телефону, інформацію про банківські рахунки (карткові рахунки), галузь практики (діяльності) та/або фотографію, адресу інтернет-протоколу (ІР), тип браузера, постачальника інтернет-послуг (ISP), сторінки посилань, інтереси, дати та час входу/виходу, операційну систему;
 • інформація, яка складає сферу трудових відносин Клієнта, зокрема кадрова документація Клієнта;
 • контент, який завантажується;
 • інформацію, яку отримуємо про Клієнта/Адміністратора/Користувача з інших офіційних джерел, в тому числі соціальних мереж, та за допомогою мессенджерів, налаштованих на роботу з сервісом;

2.2. Клієнт гарантує, що отримав всі необхідні дозволи та згоди на розміщення персональної інформації щодо третіх осіб (Адміністратора/Користувачів), а також гарантує повну і беззастережну згоду цих осіб з усіма положеннями даної Політики конфіденційності.

2.3. Cервіс HrAssist повідомляє, що використовує файли Cookie для персоналізації контенту, маркетингу, аналітики, продуктивності, забезпечення функцій безпеки і їх запуск, а також можливість доступу до безпечних областям сервісу.

2.4. Обробка персональних даних може проводитись з наступною ціллю:

 • належного надання послуг з адміністрування та оптимізації комплексу процесів рекрутингу та HR, ведення кадрової документації;
 • вдосконалення роботи сервісу, в тому числі модернізації згідно потреб Клієнта;
 • маркетингових цілей, а саме доведення до відома Клієнта нових продуктів сервісу;
 • спілкування з представниками сервісу, в тому числі для прийняття пропозицій від Клієнта/Адміністратора/Користувачів;
 • врегулювання конфліктних ситуацій;
 • забезпечення реалізації прав Клієнта/Адміністратора/Користувачів сервісу.

2.5. HrAssist не контролює достовірність і актуальність наданої інформації, проте має право в будь-який момент вимагати підтвердження її достовірності.

2.6. HrAssist може надавати можливість інтеграції сервісу з продуктами сторонніх постачальників. HrAssist має право розміщувати посилання на сторонні веб-сайти/сервіси. При цьому HrAssist не несе відповідальності за збір, зберігання та обробку персональної інформації програмним забезпеченням сторонніх розробників, тобто на такі випадки дана Політика конфіденційності не розповсюджується.

2.7. HrAssist повідомляє, що дані, які надає Клієнт/Адміністратор/Користувач, або які сервіс збирає про Клієнта/Адміністратора/Користувачів, будуть копіюватися та зберігатися на серверах, розміщених на території Західної Європи. Таке резервування та копіювання забезпечить та полегшить відновлення втраченого чи пошкодженого контенту.

2.8. HrAssist має право опубліковувати/розміщувати особисті відгуки Клієнта/Адміністратора/Користувача про сервіс на своєму сайті. Якщо Клієнт/Адміністратор/Користувач бажає видалити свій відгук, він має звернутись з відповідним листом за адресою support@hrssist.pro.

3. Випадки розкриття персональної інформації.

3.1. Персональні дані можуть бути передані для виконання договору, стороною якого або вигодонабувачем або поручителем за яким може бути Клієнт, за умови отримання попереднього погодження від Клієнта.

3.2. Персональні дані можуть бути використані для захисту прав і законних інтересів сервісу або третіх осіб у випадках, коли Користувач порушує авторські та інші права інтелектуальної власності HrAssist та/або відповідну Ліцензійну угоду. В даному випадку інформація може передаватись до контролюючих/правоохоронних органів та суду.

3.3. Персональна інформація, може передаватись для підключення та/або реєстрації сторонніх програмних продуктів на ім'я Клієнта, за умови отримання попереднього погодження від Клієнта.

4. Права клієнта/адміністратора/користувачів.

4.1. Клієнт/Адміністратор/Користувачі мають право:

 • на захист своїх персональних даних в рамках даної політики конфіденційності та чинного законодавства України;
 • редагувати свій обліковий запис (профіль), шляхом внесення змін та доповнень;
 • у разі припинення користування сервісом, вимагати видалення всіх даних облікового запису та контенту;
 • завантажувати контент, пов’язаний з діяльністю Клієнта та вивантажувати контент в будь-який зручний для цього час. У випадку розірвання договірних відносин Клієнт має 14 календарних днів на вивантаження контенту, у випадку прострочення даного терміну сервіс отримує повне право самостійно видалити контент Клієнта без погодження та попередження про такі дії;
 • залишати відгуки про роботу HrAssist;
 • вимагати від HrAssist не використовувати персональні дані з метою маркетингу, звернувшись з відповідним листом за адресою support@hrassist.pro.

4.2. Клієнт має право надавати доступ до сервісу додатковим Адміністраторам/Користувачам.

5. Безпека особистої інформації.

5.1. HrAssist приймає необхідні правові, організаційні та технічні заходи або забезпечує їх прийняття для захисту Персональної інформації від неправомірного або випадкового доступу до них, знищення, перекручення, блокування, копіювання, надання, поширення персональних даних, а також інших неправомірних дій щодо Персональної інформації, в тому числі, але не виключаючи:

 • використовує RSA шифрування в системі HrAssist;
 • здійснює захист авторизованих сесій;
 • постійно удосконалює способи збору, зберігання і обробки даних;

6. Прикінцеві положення

6.1. Дана політика конфіденційності може бути змінена HrAssist в односторонньому порядку, шляхом розміщення умов політики в новій редакції в мережі Інтернет за адресою https://hrassist.pro/uk/privacy-policy.

6.2. HrAssist рекомендує періодично перевіряти Політику конфіденційності на предмет внесення змін.

6.3. Порядок користування сервісом HrAssist регламентується Ліцензійною угодою.

6.4. У разі виникнення розбіжностей між цією політикою конфіденційності та положеннями Ліцензійної угоди, відносини регулюються положеннями ліцензійної угоди.